Kontakt

Stiftelsens postadresse:

Lillo Boligstiftelse

Postboks 1752

Sct. Olavsplass

0130 Oslo

Kontaktinformasjon